Умови використання додатку ViStart

Компанія Viessmann Werke GmbH & Co KG, Аллендорф (Едер), як ліцензіар ("Viessmann" або "Ліцензіар") надає вам, ліцензіату, право на використання програмного продукту Viessmann ViStart за посиланням або в якості мобільного додатку ("ViStart") за цими умовами використання.

Додаток ViStart та ці умови використання призначені виключно для кваліфікованих спеціалістів у галузі сантехніки, опалення та кондиціонування повітря.

§ 1  Область дії

 1. Ці умови використання дійсні для ViStart.
 2. Використання ViStart є безкоштовним. Використання ViStart потребує реєстрації. Ліцензіар має право, у будь-який час зупинити надавання безкоштовним послуг, якщо він не має з Ліцензіатом іншої домовленості.

§ 2  Оновлення

 1. Ліцензіар забезпечує розробку оновлень для ViStart, щоб гарантувати надійність ViStart, враховувати зміну функцій установок, усувати можливі помилки та змінювати ViStart згідно із розвитком технічного прогресу. Якщо Ліцензіат використовує ViStart як мобільний додаток, він принаймні буде зобов'язаний негайно встановлювати такі оновлення, які забезпечують безпеку ViStart і мають відповідне позначення.
 2. Ліцензіар може змінювати обсяг функцій ViStart, якщо це не призведе до істотного обмеження функціональності. Про подібні зміни Ліцензіар попереджає Ліцензіата заздалегідь. Ліцензіар радить встановлювати всі оновлення без затримки. 
 3. Ліцензіат згоден з тим, що Ліцензіар завжди здійснює підтримку ViStart лише у його актуальному стані. 
 4. Якщо Ліцензіат не здійснює інсталяцію оновлень також після нагадування, що з'являються у ViStart, та після надіслання нагадування на електронну адресу Ліцензіата, Ліцензіар може розірвати цю угоду та видалити відповідний обліковий запис користувача.
 5. Послуги надаються Додатком ViStart без помилок, якщо вони забезпечують виконання функцій, що перелічені у дійсній документації програмного продукту ViStart або функцій, які були обговорені окремо. Ліцензіар не несе відповідальності за відповідність функцій ViStart вимогам Ліцензіата, якщо не було досягнуто додаткових домовленостей.
 6. Ліцензіар буде усувати повідомлені помилки шляхом випуску оновлень для ViStart, якщо повідомлену помилку можна буде відтворити. Ліцензіат має надати достатній опис помилки. Якщо послуги, які надає Ліцензіар, містять помилки, помилка має бути виправлена Ліцензіаром впродовж припустимого періоду через коригування функції ViStart, якщо витрати на таке коригування не будуть виходити поза узгоджені межі. Якщо коригування не буде мати успіху, Ліцензіат буде мати право тільки на розірвання договору.
 7. Повідомлення про помилки, що згадані у попередньому розділі, мають бути передані Ліцензіару якнайскоріше.
 8. У разі виявлення помилки Ліцензіат має надавати Ліцензіару посильну допомогу, наприклад, надіслання паперових роздруківок або описів системи.
 9. Ліцензіат не має права вимагати надання оновлень для розширення функцій.

§ 3  Права на користування

 1. ViStart захищено законом про авторське право. ViStart містить компоненти, які ліцензовані як програмне забезпечення з відкритим програмним кодом (надалі позначені як "Компоненти з відкритим програмним кодом"), і компоненти, які можуть використовуватися виключно за ліцензійними умовами, вказаними у п. 3.2 - 3.7 (далі позначені як "Патентовані компоненти"). Компоненти з відкритим програмним кодом перелічені у меню застосунку з відповідними текстами ліцензії (в ОС Android у налаштуваннях застосунку, пункт меню "Умови ліцензування Open Source", в операційній системі iOS - у налаштуваннях ОС (iOS) у пункті меню "ViStart" -> "Умови ліцензування Open Source"). Ліцензіат може переглядати авторські відмітки, тексти ліцензій, тексти відмови від відповідальності та інші можливі вказівки щодо ліцензій Open Source у пункті меню додатку.
 2. Ліцензіар не надає Ліцензіату відносно Патентованих компонентів ViStart жодних прав на використання та застосування авторських прав, за винятком використання за призначенням для введення пристроїв виробництва Viessmann у експлуатацію. Обсяг використання за призначенням визначається на основі цих умов використання та можливих окремих угод. Будь-яке інше використання, впровадження, зміна і відтворення є неприпустимими. 
 3. Ліцензіар надає Ліцензіату прості права на користування Патентованими компонентами ViStart на відповідних підтримуваних терміналах виключно для використання разом з пристроями виробництва Viessmann після реєстрації. 
 4. Ліцензіат може використовувати Патентовані компоненти ViStart на будь-яких терміналах, описаних в актуальній документації, яка тут згадується. Для використання ViStart необхідно дотримуватися вимог до системи та програмного забезпечення, які вказані Ліцензіаром у дійсних редакціях документації виробів. Програмні продукти, а також послуги третіх виробників, з якими має взаємодіяти ViStart, можуть використовуватися тільки після надання дозволу Ліцензіаром. Дотримання вимог до системи знаходиться у сфері виключної відповідальності Ліцензіата.
 5. Ліцензіат не вповноважений виконувати редагування Патентованих компонентів додатку ViStart або змінювати їх будь-яким іншим чином. Вихідний код залишається тільки у розпорядженні Ліцензіара. Це не розповсюджується на повноваження Ліцензіата, які він має згідно з §§ 69d і 69e Закону про авторські права. Якщо вносить зміни до Патентованих компонентів застосунку ViStart, наприклад, через використання власного програмного забезпечення, Ліцензіар має право негайно заблокувати його обліковий запис. За шкоду, яка стала наслідком такого діяння, Ліцензіар відповідальності не несе. 
 6. Ліцензіат не має права видаляти або змінювати авторські відмітки, марки, інформацію про власність, а також інші позначки, які служать для ідентифікації Патентованих компонентів застосунку ViStart та Ліцензіара. Для зміни та видалення авторських відміток, марок, логотипів, інформації про власність та інших позначок які служать для ідентифікації компонентів з відкритим програмним кодом визначальними є ліцензії Open Source, що застосовуються.
 7. Ліцензіат має право дозволити своїм співробітникам користуватися застосунком ViStart, якщо вони були зареєстровані як користувачі ViStart із зазначенням прізвища, імені та адреси електронної пошти та якщо Ліцензіат гарантує, що його співробітники дотримуються цих умов використання. Надання додаткових прав на користування Патентованих компонентів застосунку ViStart є виключним правом Ліцензіара. Крім того, Ліцензіат зобов'язує свої співробітників дотримуватися діючих правових вимог до захисту даних, організує відповідний інструктаж із забезпеченням достатньої документації. Ліцензіат несе відповідальність за порушення умов використання своїми співробітниками як за свої власні порушення та буде негайно повідомляти Ліцензіара про випадки таких порушень. Передавання прав користування поза межами умов цієї угоди третім особам не дозволяється.
 8. Ліцензіат має право також використовувати компоненти з відкритим програмним кодом у межах, описаних у п. 3.2 - 3.7. Ліцензіат може придбати поширені права на користування компонентів з відкритим програмним кодом у власників відповідних прав, якщо він укладе з ними ліцензійні угоди на умовах відповідних ліцензій Open Source. В такому випадку використання компонентів з відкритим програмним кодом регулюється не цією угодою, а цілком залежить від відповідних ліцензій Open Source, що застосовуються.
 9. Автори компонентів з відкритим програмним кодом виключають свою відповідальність за їхнє безкоштовно надане програмне забезпечення у дуже широкому обсязі. Компанія Viessmann зобов'язана чітко зазначити про цю відмову від відповідальності. Докладний текст відповідних відмов від відповідальності Ліцензіат може знайти у текстах ліцензії у пункті меню Додатку. Відмови від відповідальності стосуються лише авторів та учасників створення компонентів з відкритим програмним кодом. Гарантійні права компанії Viessmann не обмежуються цими відмовами від відповідальності.

§ 4  Доступність

Ліцензіар забезпечує доступність продукту у 98,5 % у середньому впродовж року. Цей показник не враховує мінімум сім (7) днів технічного обслуговування, що були оголошені заздалегідь (макс. 5 годин на тиждень у середньому впродовж року). Ліцензіар буде намагатися виконувати технічне обслуговування впродовж таких періодів, коли ViStart використовується найрідше.  

§ 5  Інсталяція

Для використання Додатку ViStart необхідно виконати інсталяцію застосунку ViStart. 

§ 6 Реєстрація

 1. Для правильного використання застосунку Ліцензіат зобов'язаний зареєструватися та створити новий обліковий запис користувача. Під час цієї процедури необхідно вказати правильні та повні дані про особу Ліцензіата, його адресу електронної пошти, у разі необхідності номер клієнта та інші дані користувача. У разі змін цієї інформації її слід оновляти.
 2. Ліцензіар може заблокувати обліковий запис користувача, якщо існують відомості про те, що обліковий запис користувача використовувався без відповідних повноважень та авторизації і/або були зафіксовані спроби використати обліковий запис користувача для несанкціонованого доступу до застосунку або пов'язаних з ним систем Ліцензіара ("Хакінг"). У такому випадку Ліцензіар негайно повідомить відповідного Ліцензіата через надіслання електронною поштою повідомлення на адресу, збережену у його обліковому записі, та надасть можливість доступу через створення нового облікового запису користувача, окрім тих випадків, коли Ліцензіар буде мати обґрунтовані підстави вважати, що саме Ліцензіат намагався отримати несанкціонований доступ до  систем Ліцензіара.

§ 7  Відповідальність

 1. Ліцензіар несе необмежену відповідальність в разі навмисних або грубо недбалих порушень обов'язків, заподіяння тілесних ушкоджень, шкоди життю або здоров'ю та у межах діючого законодавства за імперативним правом, наприклад, у межах закону про відповідальність товаровиробника за якість продукції та закону про безпеку продукції. Крім того, Ліцензіар несе відповідальність у межах гарантій, які він надає.
 2. Ліцензіар також несе відповідальність у випадку незначно недбалих порушень істотних договірних обов'язків, проте за винятком шкоди, яку можна звичайно передбачити. До цих обов'язків належать такі, виконання яких робить можливим належне виконання договору в цілому та дотримання яких можна регулярно довіряти стороні договору. У решті відповідальність за незначну недбалість виключається. 
 3. Якщо відповідальність за вказаними вище положеннями виключається, це також розповсюджується на довірених осіб та субпідрядників Ліцензіара. 
 4. Ліцензіар не несе відповідальності за шкоду, що стала наслідком неправильного налаштування у ViStart, яке не було спричинено Ліцензіаром.  
 5. Обставини непереборної сили (включаючи страйки, локаут та подібні обставини, якщо вони не можуть бути передбачені, є особливо тяжкими та виникають не з провини сторін), які значно ускладнюють або роблять неможливим виконання обов'язковим послуг Ліцензіаром, надають Ліцензіару право відкласти виконання обов'язків на період, впродовж якого існували перешкоди, з врахуванням помірного строку підготовки. 
 6. Вимоги до системи знаходяться у відповідній актуальній документації, яку ви знайдете тут. Ліцензіар не несе жодної відповідальності за можливі наслідки, особливо за помилкові або неповні відображувані дані або функції, які випливають з недотримання вказаних вимог до системи.

§ 8  Обов'язок обережної поведінки Ліцензіата та безпека

 1. Ліцензіат зобов'язаний належним чином використовувати служби Ліцензіара та дотримуватися загальновизнаних норм безпеки даних. Особливо він зобов'язаний не використовувати служби Ліцензіара із злочинними цілями і використовувати їх виключно згідно із застосовними національними та міжнародними законами та нормами, особливо не порушувати права третіх осіб, наприклад, персональні права, авторські права, права на товарні знаки, імена та інші комерційні права третіх осіб; використовувати інформацію або файли з посиланням на власні комерційні цілі, не застосовувати паролі/кодові номери (PIN), які, наприклад, містять власне ім'я або день народження або такі дані близьких до них осіб, або використовуються для доступу до інших служб, зберігати у таємниці паролі/кодові номери (PIN) або негайно змінювати їх, якщо існує підозра потрапляння таких паролів/кодових номерів до невповноважених третіх осіб, а також перевіряти можливу наявність вірусів, хробаків, троянських та подібних програм у даних, які Ліцензіат завантажує до ViStart, перевіряти можливу наявність компонентів, які негативним чином впливають на цілісність файлів і/або апаратного і програмного забезпечення комп'ютерів та завантажувати лише такі файли, які не містять таких компонентів. У випадку виявлення таких даних або компонентів Ліцензіар має негайно сповістити про це Ліцензіата. Якщо такі дані або компоненти безпосередньо спричинили негативний влив на функціональність або цілісність служб Ліцензіара або обладнання третіх осіб, Ліцензіар може видалити такі дані або компоненти з метою уникнення шкоди також без попереднього сповіщення Ліцензіата, якщо не буде існувати іншого способу усунення загрози з використанням розумних фінансових та часових витрат.
 2. У випадку існування вказівок щодо використання, які суперечать цим умовам використання, Ліцензіар має право, приймаючи до уваги оцінку тяжкості порушення з урахуванням інтересів Ліцензіата, заблокувати доступ до ViStart Ліцензіату і/або окремими співробітникам до роз'яснення подробиць вказівок. Ліцензіат отримує про це відповідне повідомлення. Якщо це призведе до втрати можливості використання застосунку ViStart Ліцензіатом, він має право на дострокове розірвання угоди. 

§ 9  Строк договору та розірвання договору

 1. Угода укладається на невизначений строк. Вона може бути розірвана за 1 місяць до кінця місяця. Ці умови не розповсюджуються на розірвання з важливої причини.
 2. Ліцензіар має право розірвати цей ліцензійний договір з важливої причини, особливо в разі грубого порушення цих умов використання або порушення авторських прав Ліцензіара на ViStart. З настанням розірвання договору втрачають силу всі права на користування Ліцензіата.
 3. У рідких складних випадках Ліцензіар надає Ліцензіату додатковий період для усунення труднощів. У випадку повторення Ліцензіар має право оголошувати про розірвання договору також без встановлення строків.

§ 10  Зміна цих умов використання

Умови використання можуть бути змінені або доповнені на власний розсуд Ліцензіара у обсязі, що є прийнятним для Ліцензіата. У цьому випадку зареєстровані Ліцензіати мають бути проінформовані у текстовій формі (наприклад, надісланням повідомлення на вказану Ліцензіатом адресу електронної пошти або через інформаційну службу продукту) мінімум за шість тижнів до вступу зміни у силу. Змінені або доповнені Умови використання мають силу, якщо Ліцензіат не надішле заперечення до моменту вступу змін у силу, після того, як Ліцензіар надішле йому недвозначне повідомлення про наслідки його мовчання. Якщо Ліцензіат має заперечення, Ліцензіар може розірвати цю угоду за один місяць після повідомлення про заперечення.

§ 11  Захист даних

 1. Політика конфіденційності ViStart міститься опис того, збір яких персональних даних користувачів ViStart автоматично здійснюється у межах використання ViStart. За цю обробку даних відповідальність несе компанія Viessmann.
 2. Зокрема, для захисту компанії Viessmann та її пов'язаних підприємств ведеться журнал використання ViStart. Більш докладна інформація про це наведена у декларації про конфіденційність ViStart.
 3. Якщо Ліцензіат зберігає персональні дані кінцевих клієнтів у додатку (наприклад, імена або адреси клієнтів), Ліцензіар несе за це відповідальність згідно із Загальним регламентом із захисту даних (DSGVO) та самостійно перевіряє дотримання вимог DSGVO. Дані кінцевих клієнтів зберігаються виключно на терміналах Ліцензіара. Viessmann не здійснює обробку даних кінцевих клієнтів.

§ 12  Заключні положення

 1. Якщо окремі положення використання цієї угоди є або стануть недійсними, то місце такого положення має зайняти положення, яке за його економічною метою буде максимально схоже з недійсним положенням. Якщо одне положення використання є або стане недійсним, це не буде мати впливу на дійсність усіх інших положень використання або угод.
 2. Застосовується законодавство Федеративної Республіки Німеччина. Якщо Ліцензіат є підприємцем, юридичною особою публічного права або публічно-правового окремого майна,  місцем судового розгляду є місто Франкфурт-на-Майні. 

ViStart_TOU_DE_de Version 1.2