Словник опалювальних термінів: просте і зрозуміле пояснення

Трьохходовий котел, нормативний ККД чи поверхневі втрати: Ви уже чули ці визначення, але не знаєте, що воно таке? На цій сторінці Ви дізнаєтеся пояснення термінів з області опалювальної техніки, а також технічні особливості продуктів Viessmann.


Втрата тепла з відпрацьованими газами

Енергію, яка виділяється при спалюванні рідкого палива чи газу в опалювальному котлі передати в опалювальному систему без втрат неможливо. Відпрацьовані гази, які виходять через димохід в атмосферу, містять відносно велику кількість тепла, яке називається втратою тепла з відпрацьованими газами.  

Очищувач димоходів (Трубочист) визначає у своєму щорічному вимірі викидів, чи відповідає якість згоряння та втрати тепла з відпрацьованими газами відповідним нормам. Він перевіряє, чи працює пальник, а також чи система є загалом безпечною. Навіть якщо показники є бездоганними, це не свідчить про фактичну ефективну роботу теплогенератора (нормативний ККД), оскільки на це також суттєво впливає рівень поверхневих втрат.

Сонячний колектор в розрізі

Абсорбер

Абсорбери є невід'ємною частиною кожного сонячного колектора. Вони знаходяться під напівпрозорим покриттям колектора, яке має низьку здатність по відбиванню сонячного світла та високу світлопропускну здатність. Все для того, щоб абсорбери поглинали максимальну кількість енергії сонця. 

Абсорбер "поглинає" сонячне випромінювання майже повністю, і перетворює сонячну енергію в теплову. Найбільш ефективними є колектори з відбірним високоякісним покриттям, яким і покриті всі колектори від Viessmann.

Когенераційні установки (Установки з комбінованого виробництва теплової та електричної енергії)

Когенераційна установка (міні ТЕЦ), по суті, складається з двигуна, синхронного генератора і теплообмінника. Двигун внутрішнього згоряння (двигун) керованого синхронного генератора (робоча машина) генерує 3-фазний змінний струм з частотою 50 Гц і напругою 400 В, який зазвичай сама і використовує.

Електричне підключення здійснюється до електромережі низької напруги (0,4 кВ). Як правило, ТЕЦ експлуатуються паралельно з публічною мережею. Проте внаслідок використання синхронних генераторів можливе повне відключення від публічної мережі.

Надлишок електроенергії може подаватися в публічну мережу. Двигун віддає тепло, яке поглинається в так званому "внутрішньому контурі охолодження" один за одним спочатку мастилами, охолоджуючою водою двигуна і відпрацьованими газами і передається в систему опалення через пластинчастий теплообмінник.

Ця система виробництва та використання енергії називається комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії (або когенерацією), оскільки одночасно використовується механічна енергія, що генерується двигуном, та теплова енергія, що виділяється при роботі генератора.

Funktionsschema Blockheizkraftwerk (BHKW)
Бівалентний режим роботи ГВП

Бівалентний режим роботи ГВП

У бівалентному режимі роботи системи гарячого водопостачання, вода нагрівається двома різними генераторами тепла - напр. котлами та сонячними колекторами. За допомогою нагрівального змійовика баку запасу для гарячої води, тепло сонячних панелей передається до води. З допомогою другого нагрівального теплообмінника підігрівання  води може здійснювати опалювальний котел. 

Технологія паливних елементів

Паливні елементи

Водень і кисень: це все, що потрібно для виробництва електроенергії та тепла. Основою так званого "холодного згоряння" є хімічна реакція цих двох речовин. Вона відбувається між двома електродами: на анод подається водень, який розщеплюється каталізатором на позитивні іони і негативні електрони. Електрони проходять через електричний провідник до катоду і таким чином генерується електроенергія. У той же час позитивно заряджені іони водню проходять через електроліт (іонообмінна мембрана) до катода, де вони в кінцевому рахунку реагують з киснем, утворюючи воду. Під час цієї реакції виділяється тепло. При цьому виробництво тепла і електрики є абсолютно екологічно чистим і без будь яких забруднюючих речовин.


Теплотворна здатність (Hs)

Теплотворна здатність (Hs) - це кількість тепла, що виділяється при повному спалюванні, включаючи теплоту випаровування, що міститься в парі.

Тепло випаровування не можна було використовувати раніше, тому що технічних можливостей для цього ще не було. Отже, для всіх розрахунків коефіцієнта корисної дії калорійність (Hi) була обрана в якості опорного значення. Додаткове використання тепла випаровування і посилання на Hi можуть таким чином привести до ефективності більше 100%.

Конденсаційна техніка

Конденсаційна техніка

Конденсаційна техніка використовує не тільки тепло, що виробляється при спалюванні палива (калорійність), але і тепло водяної пари (теплотворна здатність). Конденсаційні котли здатні майже повністю використати тепло, що міститься у відпрацьованих газах.

Конденсаційні котли обладнані високопродуктивними теплообмінниками, які охолоджують відхідні гази, перш ніж вони виходять через димохід, так що водяна пара, що міститься у відхідних газах конденсується і виділене тепло конденсації додатково передається в систему опалення.

За допомогою цієї технології конденсаційний котел досягає нормативної ефективності (ККД) до 98% (відносно Hs). Таким чином, конденсаційні котли є особливо енергоефективними, економлять Ваші кошти, і ще й навколишнє середовище.

Dreizugkessel.png

Трьохходовий котел

У задній частині камери згоряння димові гази проходять крізь чотири симетрично прокладені газоходи і потрапляють у чотири збірники газу третього ходу. Триходова конструкція скорочує час перебування димових газів в районі високої температури і тим самим зменшує викиди оксидів азоту.


Викиди

У кожному процесі згоряння, в якому задіяні викопні види палива, крім неминучого вуглекислого газу (CO2), результатом згоряння також є такі забруднювачі як монооксид вуглецю (CO) і оксид азоту (NOx). Особливе значення мають оксиди азоту. Їх збільшення призводить до збільшення токсичного озону і спричиняє появу кислотних дощів.

Принцип теплової труби

Принцип теплової труби

Завдяки принципу теплової труби, теплоносій сонячної енергії протікає не безпосередньо через трубки, натомість теплоносій випаровується в тепловій трубі під абсорбером і віддає тепло до носія. Сухе з'єднання труб в колекторі, низький вміст рідини в колекторі і автоматичне відключення температури Vitosol 300-T забезпечують особливо високу експлуатаційну безпеку.

Графік: Нагріта сонцем вода випаровується і рухається до більш холодної частини трубки. Там пара конденсується, віддає тепло колектору, потім процес заново повторюється - вода повторно нагрівається у контурі.

Опалювальний прилад

Нагрівач (опалювальний прилад) є настінним пристроєм, призначеним виключно для забезпечення роботи системи опалення. Ці прилади також можуть бути обладнані баком запасу для забезпечення гарячого водопостачання.

Heizgeraet.png
Налаштування кривих опалення

Криві опалення

Система керування опаленням з погодозалежним регулюванням забезпечують те, що температура потоку регулюється відповідно до фактичної потреби в теплі (температура потоку - це температура води, що подається до системи опалення: радіатора / теплої підлоги).

Для цього вимірюється зовнішня температура і потім в залежності від бажаної температури приміщень та рівня утепленості будівлі визначають температуру потоку.

Взаємозв'язок між зовнішньою температурою і температурою подачі графічно відображається за допомогою кривих опалення. Простіше кажучи: чим нижче зовнішня температура, тим вище температура води в котлі або температура потоку.

Теплота згоряння (Hi)

Теплота згоряння (Hi) - це кількость тепла, що виділяється при повному згорянні палива, коли вода, що при цьому утворююється видаляється з відхідними газами. Теплова енергія, що міститься в парі відхідних газів, не використовується.

Газовий гібридна компактна установка Vitocaldens 222-F

Гібридні установки

Гібридною установкою є обладнання, яке живиться від декількох джерел енергії. Такими системами є, наприклад, бівалентні теплові насосні системи: опалювальні системи з одним електричним тепловим насосом у поєднанні з принаймні одним генератором тепла, що працює на викопному паливі та регулятором.

Під час роботи тепловий насос бере на себе базове навантаження через те, що працює здебільшого завдяки безкоштовній енергії навколишнього середовища. Для цього зовнішній блок забирає тепло з зовнішнього повітря і з допомогою компресора доводить його до температури потоку 55 ° С.

Газовий конденсаційний котел включається тільки тоді, коли не вистачає енергії, яка виробляється тепловим насосом.

Inox-Radial-Heizflaeche.png

Теплообмінник Inox-Radial

Всі компактні конденсаційні настінні котли Viessmann тепер оснащені радіальними теплообмінниками Inox-Radial з нержавіючої сталі. Ця технологія забезпечує високий ККД до 109% і характеризується тривалим терміном служби, безпечною та ефективною роботою.

Теплообмінник Inox-Radial охолоджує відхідні гази перед тим, як виdести їх через димохід таким чином, що водяна пара, що міститься в них, конденсується і виділене тепло додатково передається в систему опалення. Цей функціональний принцип не тільки заощаджує цінну енергію, але й захищає навколишнє середовище завдяки значно меншеним викидам CO2.

Теплові насоси Viessmann

Середньорічний COP

Значення COP (COP = коефіцієнт перетворення) для теплових насосів є відношенням теплової потужності до енергоспоживання. Середньорічний СОР - це середнє значення всіх СОР протягом року. СОР використовується для порівняння теплових насосів з точки зору ефективності - але його можна виміряти тільки в певній робочій точці за певних температурних умов. 

При проектуванні системи опалення розраховується її ефективність протягом року. З цією метою кількість тепла, що виділяється протягом року, ділиться на кількість електроенергії, спожитої всією системою теплового насоса протягом цього періоду (включаючи електроенергію для насосів та регуляторів). Результатом є річний показник роботи - середньорічний СОР. Приклад: середньорічний СОР 4,5 означає, що тепловий насос використовував середньорічну потужність однієї кіловат-години електричної енергії для виробництва 4,5 кіловат-годин теплової енергії.

Двоконтурний котел

Двоконтурний котел - це настінний котел, що використовується як для системи опалення, так і для ГВП. Питна вода нагрівається за принципом проточного водонагрівача.

Kombiwasserheizer.png
Lambda Pro Control

Lambda Pro Control

Регулятор горіння Lambda Pro Control у газових конденсаційних котлах Vitodens забезпечує постійне стабільне та екологічно безпечне згоряння, стабільно високу ефективність та високу експлуатаційну надійність навіть при зміні якості газу.

Регулятор спалювання Lambda Pro Control автоматично визначає кожен тип газу, що використовується. Це усуває потребу у всіх ручних налаштуваннях та калібруванні під час введення в експлуатацію. Крім того, Lambda Pro Control безперервно регулює газоповітряну суміш для забезпечення послідовного згоряння з низьким рівнем викидів і ефективного спалювання, навіть з коливаннями газових якостей. Дані вимірювань для цього забезпечуються  електродом іонізації.

Мікро-когенерація

Децентралізація постачання тепла та електроенергії стає все більш важливою. Компанія Viessmann пропонує рішення, які можуть допомогти урівноважити нестабільність постачання електроенергії від відновлюваних джерел енергії, адже вітрові електростанції та фотоелектричні установки були побудовані у великій кількості як заміна для атомних електростанцій та звичайних великих електростанцій.

Але оскільки вони не забезпечують сталий рівень виробництва енергії, то когенераційні установки є важливими елементами успіху переходу до альтернативних джерел енергії. Так в Німеччині навіть на політичному рівні встановлено намір - до 2020 року 25% виробництва енергії повинно здійснюватися на когенераційних установках.

Децентралізоване виробництво електроенергії

Нерівномірна потужність виробництва енергії за допомогою альтернативних джерел, а також значний розрив між потребою в електриці в пікові періоди та можливістю станції, що працюють на альтернативних джерелах може перекриватися за допомогою мікро-когенераційних установок. Оскільки цей процес відбувається децентралізовано і електроенергія генерується в будинку, то також розвантажуються енергосистеми. Власне виробництво електроенергії за допомогою когенерації замінює постачання електроенергії з публічної мережі. У поєднанні з накопичувачем енергії для мікро когенераційних установок може бути досягнута незалежність в енергопостачанні.

Схема мікро-когенераційної установки

Схема мікро-когенераційної установки

[1] Мікрокогенераційний прилад
[2] Буферна ємність Vitocell 340-M 
[3] Акумулятор енергії Vitovolt  
[4] Інвертор (Акумулятор енергії)
[5] Опалювальний контур
[6] Споживач
[7] Лічильник
[8] Електромережа будинку
[9] Регулятор
[10] Публічна мережа
[11] Віддалений радіо-контролер


Природне охолодження (natural cooling)

Теплові насоси в першу чергу забезпечують опалення та комфортне ГВП. Але теплові насоси можуть більше: вони також можуть бути використані для охолодження будівлі. Хоча взимку грунт або підземні води слугують джерелом енергії для опалення, влітку їх можна використовувати для природного охолодження.

При включеній функції "природного охолодження" регулятор теплового насосу вмикає лише основний насос і насос контуру опалення. Таким чином, відносно тепла вода з системи теплої підлоги в теплообміннику віддає тепло на розсіл основного контуру. Таким чином, забирається тепло з приміщень влітку. Це робить "природне охолодження" особливо енергозберігаючим і економічним методом охолодження будівель.


Нормативний ККД

Для того, щоб можна було порівнювати енергоефективність різних теплогенераторів було введено такий показник як нормативний ККД. Як показник енергетичної ефективності опалювального котла, він вказує, який відсоток теплової калорійності палива перетворюється в придатну для обігріву теплову енергію протягом року.

На значення нормативного ККД суттєво впливають втрата енергії відхідних газів при експлуатації та поверхневі втрати.


Поверхневі втрати

Поверхневі втрати - це втрати енергії, спричинені віддачею тепла поверхнею теплогенератора до навколишнього середовища.

Вони виникають під час роботи пальника як втрати від випромінювання або під час простою пальника як експлуатаційні втрати, особливо в перехідні місяці або навіть влітку, коли котел необхідний тільки для підігріву гарячої води.

Для старих котлів поверхневі втрати зазвичай є набагато більшими, ніж втрати тепла з відхідними газами. Таким чином, наявність чи відсутність поверхневих втрат є вирішальним фактором для економічності (нормативного ККД) теплогенератора.

Режим роботи з забором повітря в приміщеннях

Режим роботи з забором повітря в приміщеннях

Терміни "з забором повітря в приміщеннях" і "з забром повітря ззовні" позначають те, звідки теплогенератор бере необхідне для процесу спалювання повітря.

При режимі роботи з забором повітря з приміщень, генератор тепла забирає повітря для горіння з приміщення, де власне встановлений теплогенератор. Звичайно, в такому разі це приміщення повинно мати стале постійне джерело (або джерела) притоку повітря. Часто подача повітря для горіння забезпечується через отвори у зовнішній стінці або зовнішніх швах. Для монтажу в житловому приміщенні необхідний дверний проріз або ж інше джерело надходження повітря.

Режим роботи з забором повітря ззовні

При режимі роботи з забором повітря для горіння ззовні необхідне повітря забезпечується за допомогою повітропроводу ззовні. Три найпоширені рішення:  

1. Подача повітря через вертикальний даховий канал
2. Подача повітря через прохід крізь стіну
3. Подача повітря через димохід LAS

Переваги режиму роботи з забором повітря ззовні в тому, що котел можна розмістити практично будь-де: у вітальні або в холах або в нішах, шафах, мансардному приміщенні.

Забір повітря ззовні також є способом економії, оскільки для горіння не використовується нагріте повітря приміщень.  

Режим роботи з забором повітря ззовні
Підігрів води за допомогою енергії сонця

Підігрів води за допомогою енергії сонця

Найважливішим елементом цього технічного рішення є бак для зберігання гарячої води. При достатньому сонячному випромінюванні нагрівається теплоносій і через теплообмінник передає теплову енергію в бак запасу. Якщо температура в баці знижується через забір води, наприклад, коли Ви приймаєта ванну чи душ, котел вмикається для догріву.

Енергія сонця як додаткове джерело енергії для опалення

Нагрітий в сонячних колекторах теплоносій  можна використовувати не тільки для нагрівання  води, а й для нагрівання води для системи опалення. Регулятор постійно перевіряє, чи досягається бажана температура в системі опалення за допомогою енергії, отриманої від сонячних колекторів, якщо ні - то вмикається опалювальний котел.

Енергія сонця як додаткове джерело енергії для опалення

ThermProtect

Сонячний колектор завжди генерує тепло, коли сонячне світло потрапляє на абсорбер - навіть якщо це тепло не потрібне в даний момент. Це може бути влітку, наприклад, коли мешканці перебувають у відпустці. Якщо віддавати тепло на водонагрівач або резервуар для нагрівання води вже неможливо, оскільки вода там вже досягнула максимальної температури, тоді вимикається циркуляційний насос, а сонячна система переходить у стагнацію.

При подальшому сонячному випромінюванні це призводить до зростання температури колектора і навіть до випаровування теплоносія і високого теплового навантаження на компоненти системи, такі як ущільнення, насоси, клапани і теплоносій. У системах з захистом від перегріву ThermProtect цього можна уникнути.

Плоский колектор з перемикаючим поглинаючим шаром

Вперше був розроблений і запатентований плоский колектор, який при досягненні певної температури припиняє подальше поглинання енергії. Покриття абсорбера Vitosol 200-FM базується на принципі "перемикання шарів". Він змінює свою кристалічну структуру і, отже, її продуктивність в залежності від температури колектора. При температурі поглинання близько 75 ° С змінюється структура кристала, завдяки чому в багато разів збільшується теплове випромінювання. В результаті, при збільшенні температури колектора зменшується його потужність, температура стагнації значно менша, утворення пари не відбувається.

Коли температура в колекторі падає, кристалічна структура повертається в початковий стан. Після цього більше 95% сонячної енергії поглинається і перетворюється в тепло. Таким чином, потужність нового колектора вище, ніж у звичайних плоских колекторів, тому що він не застоюється і завжди може знову забезпечувати тепло. Зміна кристалічної структури нескінченно оборотна і функція постійно доступна.

Підігрів води за допомогою сонячної енергії

Уникайте утворення пари з ThermProtect

При звичайній роботі колектора нове поглинаюче покриття плоского колектора Vitosol 200-FM поводиться як стандартне покриття для плоских колекторів від Viessmann. При температурі колектора вище 75 ° С його випромінювання збільшується в багато разів, тому при перегріванні не відбувається випаровування теплоносія.