Увійдіть на партнерський портал Viessmann та в партнерський магазин Viessmann

Домовласники Професіонали

„Ефективність Плюс“ – ефективне використання ресурсів, турбота про довкілля і про свій регіон

Стратегічний проект „Ефективність Плюс“

Своїм стратегічним проектом „Ефективність Плюс“ компанія Viessmann показала, що енергетичних і кліматичних цілей, поставлених у Європі на 2050 рік, можна досягти вже сьогодні. Завдяки впровадженню нових технологій істотно підвищилась ефективність роботи і використання матеріалів, а перш за все – енергоефективність. Втричі знизився рівень споживання палива з традиційних джерел, на вісімдесят відсотків – рівень викидів CO2.

Центр енергопостачання заводів Viessmann використовує різні джерела енергії – рідке паливо і газ, а також біомасу, енергію сонця та тепло, отримане з повітря й ґрунту. Важливий внесок в енергоефективні технології роблять конденсаційна техніка та когенераційні установки.

Для екологічного виробництва тепла і енергії використовуються тріски, які компанія отримує з власних плантацій дерев швидко зростання. Для цього на 180 гектарах були висаджені тополі й верби, що дозволило покрити приблизно половину річної потреби підприємства (7 000 тонн твердої біомаси).

Випереджаємо політичні цілі

Німецький федеративний уряд визначив значний період часу для досягнення цілей, пов'язаних з захистом від кліматичних змін. Лише до 2050 року викиди CO2 мають знизитися на 80 відсотків, а частка відновлюваних джерел енергії – зрости до 60 відсотків.

Viessmann випереджає ці цілі на десятиліття. Вже сьогодні компанія досягла показників, що вимагаються, і в подальші роки прагне їх покращити ще більше.

Вже тричі компанія Viessmann стала лауреатом німецької нагороди за сталий розвиток.

Значення програми Ефективність Плюс для наших виробничих підприємств

Завдяки проекту Ефективність Плюс заводи компанії Viessmann, розташовані в німецькому місті Аллендорф, вже сьогодні виконують задачі в плані економії енергії та турботи про клімат, поставлені німецьким урядом до 2050 року.

Підвищивши енергоефективність на 22 відсотки й замінивши на 18 відсотків викопні джерела енергії відновлюваними, компанія зменшила споживання дизпалива й природного газу на 60 відсотків, а викиди CO2 зменшились на 80 відсотків. На стороні споживача енергії цьому сприяли нові оптимізовані виробничі установки й процеси, а також – всюди, де це можливо, використання надлишкової теплової енергії та покращена теплоізоляція будинків.

Замінити викопні види палива

У центрі енергопостачання компанії Viessmann застосовані всі сучасні технології, зокрема високоефективні конденсаційні котли та когенераційні установки. Крім того, викопні види палива дедалі більше заміняються енергією з відновлюваних джерел. Передусім це застосування твердої біомаси та біогазу, використання сонячної енергії в геліотермічних та фотоелектричних установках, а також тепла повітря та ґрунту – за допомогою теплових насосів.

Діаграма потоків матеріалів на заводах в Аллендорфі показує основні джерела енергії та основних споживачів.

Енергетичний менеджмент – менше споживання завдяки масштабному контролю

Система енергетичного менеджменту, тобто контролю за витратами енергії, має велике значення в компанії Viessmann. Здійснюється безперервна перевірка, щоб виявити надлишки енергії, яким можна знайти ефективне застосування. Проводиться оцінка, скільки енергії потребує система в даний момент, і чи можна віддати вироблену електроенергію в міську мережу.

Завжди знати своє поточне споживання

Візуалізація даних відбувається в системі керування енергією. Лічильники енергії, встановлені у різних вузлах системи, надають дані про актуальні потреби, кількість виробленої енергії та кількість енергії, відданої в опалювальний контур.

Регулятори споживання налаштовуються індивідуально. Вони автоматично подають сигнал про різке збільшення рівня споживання.

Міжнародний стандарт ISO 50001 визначає, що має входити в систему енергетичного менеджменту. До цілей, які мають бути поставлені, належить розробка ефективної енергетичної політики на підприємстві, вжиття заходів для підвищення потужності та зниження енергетичних витрат і викидів СО2.

Мережа енергетичних потоків впливає на споживача та постачальника

Додатковими ефективними важелями для стабільного зниження споживання палива на майбутнє є, з боку споживача – постійне зниження потреби в енергії, а з боку виробника енергії – заміна рідкого палива й газу на відновлювані джерела енергії та підвищення коефіцієнту корисної дії. Зокрема, через посилене використання біомаси можна відкрити великий потенціал для підвищення ефективності.

Об'єднана енергосистема з використанням надлишкового тепла

Поєднання енергетичних потоків в одну мережу приносить додаткове збільшення ефективності, а саме через утилізацію надлишкового тепла. Потоки надлишкового тепла зводяться у спільну зворотну магістраль системи й можуть бути використані повторно для вироблення тепла.

Надлишкове тепло приходить з генератора стисненого повітря, з обчислювального центру та з випробувальних майданчиків, розташованих на виробництві й у відділі нових розробок.

Діаграми навантаження для візуалізації фактичного споживання енергії

Важливою передумовою для оптимізації споживання енергії на підприємстві є систематичний аналіз і графічне представлення потоків енергії та матеріалів. Створюється детальний аналіз потоків матеріалів. Він слугує основою для розуміння сутності окремих процесів у системі.

Діаграми навантажень поглиблюють отриману інформацію за допомогою статистичних вимірів і методів. Метою аналізу є визначення заходів і процесів, за допомогою можна мінімізувати споживання енергії, а з ним – витрати й шкідливі викиди.

 

Використати енергетичний потенціал без додаткових фінансових витрат

Наступним кроком є аналіз потенціалів. Це процес дослідження додаткових можливостей, наявних на даному заводі Групи Viessmann.

Окрім виявлення потреб в інвестиціях, у цьому процесі виявляються можливості економії, якої можна досягти без значних капіталовкладень. Наприклад, завдяки оптимізації регулювання та контролю за відключенням приладів, які в даний момент не використовуються, можна досягти до десяти відсотків економії енергії в річному вимірі. 

Потенціал заощадження на окремих процесах та установках – підвищення загальної ефективності

Серед виробничих підприємств Німеччини велику частку займають підприємства з металообробки. В багатьох із них деталі з листової сталі після формування мають проходити промивку й лакування – процеси, що вимагають великих енерговитрат.

Величезний потенціал економії прихований у процесах та виробничих установках. Для проекту Ефективність Плюс на заводах Viessmann були розроблені спеціальні коефіцієнти, які співставляють між собою масштаби виробництва та споживання енергії. Отриманий результат – зниження споживання на 20 відсотків.

Потенціали, приховані у процесах

Експлуатаційні засоби кілька разів повторно використовуються в закритих контурах перед тим, як надлишкове тепло буде передане в об'єднану енергетичну систему.

Правильне освітлення допомагає економити

Нова концепція освітлення враховує фактори економічності, комфорту для співробітників та автоматизації. Світлодіодна технологія дозволяє досягти такої ж яскравості з застосуванням значно меншої кількості енергії, а крім того – вона значно надійніша.

Центр енергопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії на 60%

Основними принципами енергопостачання заводів в Аллендорфі є підвищення ефективності та заміна викопних джерел енергії на відновлювані. Viessmann робить ставку на біомасу, яка вже сьогодні покриває близько 60 відсотків потреби в теплі його центрального підприємства.

Централізована утилізація використаного тепла

Зведення енергетичних потоків в одну схему дозволяє додатково збільшити ефективність. Зокрема, система централізованої утилізації – використовується близько 9600 МВт-год надлишкової теплової енергії від генератора стисненого повітря, з обчислювального центру й з випробувальних майданчиків. Температурні мережі перетворюють підприємство в об'єднану енергосистему.

Центр енергопостачання, що використовує ефективні й екологічні технології

У центрі енергопостачання, модернізованому 2012 року, застосовані всі теплоносії, доступні на ринку: окрім дизельного палива й газу, також біомаса, енергія Сонця, тепло з повітря та ґрунту. Для високої ефективності його застосування слугують новітні технології, такі як конденсаційна техніка і когенерація. Центр енергопостачання має структуру з трьох ступенів:

  • Дві когенераційні установки, що працюють на біогазі, покривають базову потребу в теплі й водночас виробляють електроенергію.
  • При високій потребі в теплі, наприклад узимку, підключається твердопаливний котел, що працює на деревних трісках. За допомогою турбіни з використанням органічного циклу Ранкіна, це тепло також використовується для генерування електроенергії.
  • Для покриття пікових навантажень і як резервне джерело енергії, застосовуються також котли на рідкому чи газоподібному паливі з теплообмінниками відхідних газів.

Біомаса з власної плантації 

Для отримання біомаси компанія Viessmann на своїх плантаціях дерев швидкого зростання вирощує особливий сорт тополі. Через три роки ці дерева зрубаються й переробляються на тріски.

Урожайність на один гектар за рік відповідає кількості енергії, яку дають 5000 літрів дизельного палива. Крім того, робота на цих плантаціях дає підприємству можливість здобути досвід у цьому методі отримання енергії, по всьому ланцюжку процесів, із яких він складається, – і знайти шляхи для його оптимізації.

Біогазові установки для власних потреб і для продажу біометану

Місце розташування промислового підприємства значною мірою залежить від того, в якому об'ємі на ньому може вироблятися енергія – як для власного споживання, так і для продажу. Сільськогосподарське оточення заводів Viessmann сприяє стимулює використання біогазових установок.

Суха й волога ферментація

Одна з біогазових установок, що належать підприємству, використовує суху, а друга – вологу ферментацію. Перша використовує відходи сільського господарства і залишки від обробки ландшафту.

4500 тонн субстрату дають понад 1,2 млн. кВт-год електроенергії – за них заводи Viessmann отримують відшкодування відповідно до німецького закону про відновлювану енергію (EEG).

Майже 1,2 млн. кВт теплової енергії, які виробляються при цьому, йдуть у теплову мережу підприємства для покриття базових власних потреб. За перетворення одного виду енергії в інший відповідає когенераційна установка потужністю 190 кВт (електрична) / 238 кВт (теплова).

Друга установка використовує такі відходи господарства, як навоз і послід.

З біогазу – біологічний природний газ

Біогаз, що виникає при цьому, додатково збагачується для отримання біометану, який не поступається якістю природному газу. За закачку такого газу в мережу заводи Viessmann отримують відшкодування, встановлене державою відповідно до закону EEG.

ETANOMICS – фахівці розробляють індивідуальні концепції енергопостачання з високим потенціалом економії

Для застосування ефективних концепцій енергопостачання більшості підприємств бракує фахівців, які могли б розробити і втілити в життя цілісні проекти для промислових підприємств.

Etanomics – це консультативна фірма у складі Групи Viessmann, яка пропонує послуги розробки таких концепцій, охоплюючи всі стадії – від первинного аналізу до втілення їх у життя. Така послуга включає детальний розгляд діяльності підприємства. Фахівці фірми Etanomics, які мають глибокі знання в енергетиці та промислових процесах, аналізують технологічні процеси, і у взаємодії з клієнтом створюють для нього індивідуальне рішення. Крім досягнення оптимального режиму роботи енергетичної системи, Etanomics ставить за мету досягти прозорості енергетичних потоків і витрат, які несе дане підприємство.

Часто вже перші вжиті заходи дозволяють істотно скоротити енергетичні витрати.

Ноу-хау фірми Etanomics реалізується у створенні нових енергетичних концепцій. Її фахівці працюють з орієнтацією на результат, не віддаючи перевагу жодному з енергоносіїв. Розробляються рішення, придатні для використання на багато років уперед.

Універсальні енергетичні концепції з одних рук

Etanomics розробляє кожний проект індивідуально. Усі цілі спрямовані на сталий розвиток – менші витрати, нижчі шкідливі викиди, оптимізоване використання ресурсів.

Наші основні цілі

Прозорість

  • Оцінка виробничих процесів та організації
  • Прозорі потоки енергії та витрати

Ефективність

  • Економічна оптимізація енергетичної системи
  • Глобальний підхід до ефективного використання ресурсів і зменшення викидів CO2

Гнучкість

  • Можливість пристосуватися до змінних умов на виробництві й на ринку
  • Швидке реагування на зміни у законодавстві