Відповідальність

Як сімейна компанія у третьому поколінні, Viessmann визнає свою відповідальність перед суспільством і за збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь. Заходи щодо збереження ресурсів і довкілля у сенсі сталого розвитку торгівлі є також складовою частиною культури підприємства, як постіне підвищення ефективності на всіх етапах від постачальника до кінцевого споживача.

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Стратегія відповідальності

Стратегія відповідальності Віссманн охоплює всі етапи ціноутворення:

- Дослідження і розробка
- Впровадження
- Виробництво
- Збут
- Логістика
- Використання
- Утилізація

Система управління і робочі цикли

Стратегія відповідальності компанії Viessmann включає головним чином процеси, які стосуються безпосередньо життєвого циклу продукту(див.графік). Окрім того до уваги беруться також екологічні аспекти, такі як енергоефективність і ефективне використання матеріалів, викиди шкідливих речовин і біорізноманіття, також такі соціальні теми, як структура персоналу, охорона праці і здоров'я, кваліфікація і вдоволеність співробітників.

Розподіл дій на чотири робочі цикли забезпечує точність аналізу:

- Стратегія і контроль
- продукти і процеси
- ресурси і інфраструктура
- співробітники і умови праці

Всі види діяльності координуються системою управління, яка дає завдання робочім циклам і звітує про результати. Система управління надає звіт Раді директорів і готує рішення.

Стратегія відповідальності у 2 етапи

Оперативна реалізація стратегії відповідальності поділяється на два етапи:

На першому етапі проводиться розгорнута оцінка. Для цього робиться опис поточного стану у всіх відповідних полях дій на підставі показників (даних). Також розгорнутий аналіз потреб та вимог груп зацікавлених осіб, до яких належать клієнти, постачальники, співробітники, установи, комуни, об'єднання і організації, є складовою аналізу поточного стану.

На другому етапі спочатку підводяться підсумки і робиться оцінка результатів інвентаризації. По закінченню здійснюється систематизація або узгодження стандартів в масштабах компанії. Для найважливіших показників будуть визначені цілі з термінами виконання, і буде здійснено відповідний розподіл на відповідальних осіб компаній або груп компаній.

energiezentrale.jpg

„Ефективність Плюс“ – ефективне використання ресурсів, захист клімату, турбота про свій регіон. Програма, яку Viessmann реалізує в місті Аллендорф (Едер)

Стратегічний проект енергоефективності „Ефективність Плюс“

Реалізуючи свій стратегічний проект "Ефективність Плюс", компанія Viessmann довела, що цілі в енергетичній та кліматичній політиці, поставлені в Європейському Союзі на 2050 рік, можуть бути досягнуті вже сьогодні. З застосуваанням технологій, доступних на ринку, була значно підвищена не лише ефективність роботи людей та використання матеріалів, а й передусім енергоефективність. Вдалося знизити споживання палива з викопних джерел на дві третини, а викиди CO2 – на 80 відсотків.

 

Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

Компанія Viessmann є членом Групи захисту довкілля і енергоефективності німецької економіки

Компанія Viessmann є одним з 15 членів Групи захисту довкілля німецької економіки. Федеральне міністерство економіки і Головна організація ТПП в Німеччині заснували Партнерство 2009, до складу якого входило спочатку 4 підприємства. Окрім компанії Viessmann були обрані компанії Бероліна Шріфтфільд ГмбХ (Berolina Schriftbild GmbH), Ебм-папст Мульфінген ГмбХ (ebm-papst Mulfingen GmbH) і Пріновіс ГмбХ (Prinovis GmbH) інноваторами як зразкові у питаннях енергоефективності і захисту довкілля.