Цінності компанії

Корпоративні принципи Viessmann вперше були сформульовані в 1966 році. Вони були і є важливими орієнтирами для нашого успіху. У 2016 році цінності було переосмислено з метою узгодження корпоративної культури з руйнівними змінами середовища, пов'язаними з оцифровуванням. Задекларована мета - посилити креативність та особисту відповідальність у компанії та тим самим сприяти інноваціям та швидкій реалізації хороших ідей.

Цінності є орієнтиром для наших щоденних дій.


Цінності компанії

Ще 1966 року ми сформулювали основні цінності – принципи роботи нашого підприємства, і до цього часу, після внесення обережних коректив, вони залишаються основою для бачення компанією своєї ролі у світі. У своїй сукупності ці цінності створюють характерний профіль нашої торгової марки. Вони описують дух, атмосферу та принципи спілкування, які створюють культуру нашої компанії та її підхід до ведення бізнесу.

Спільно

Спільно

Взаємовідносини з нашими партнерами – партнерські і справедливі, вони ставлять за мету спільний успіх. Своїм співробітникам ми пропонуємо гарні можливості для розвитку.

Відповідально

Відповідально

Ми визнаємо свою економічну, екологічну та соціальну відповідальність перед суспільством. Нашою метою є захист клімату та збереження природних умов життя людини.

Інноваційно

Інноваційно

Ми задаємо темп технологічного розвитку своєї галузі і прагнемо залишатися в авангарді технічного прогресу і в майбутньому.