Увійдіть на партнерський портал Viessmann та в партнерський магазин Viessmann

Домовласники Професіонали

Цінності компанії

Корпоративні принципи Viessmann вперше були сформульовані в 1966 році. Вони були і є важливими орієнтирами для нашого успіху. У 2016 році цінності було переосмислено з метою узгодження корпоративної культури з руйнівними змінами середовища, пов'язаними з оцифровуванням. Задекларована мета - посилити креативність та особисту відповідальність у компанії та тим самим сприяти інноваціям та швидкій реалізації хороших ідей.

Цінності є орієнтиром для наших щоденних дій.

Цінності компанії

Ще 1966 року ми сформулювали основні цінності – принципи роботи нашого підприємства, і до цього часу, після внесення обережних коректив, вони залишаються основою для бачення компанією своєї ролі у світі. У своїй сукупності ці цінності створюють характерний профіль нашої торгової марки. Вони описують дух, атмосферу та принципи спілкування, які створюють культуру нашої компанії та її підхід до ведення бізнесу.

Взаємовідносини з нашими партнерами – партнерські і справедливі, вони ставлять за мету спільний успіх. Своїм співробітникам ми пропонуємо гарні можливості для розвитку.

Ми визнаємо свою економічну, екологічну та соціальну відповідальність перед суспільством. Нашою метою є захист клімату та збереження природних умов життя людини.

Ми задаємо темп технологічного розвитку своєї галузі і прагнемо залишатися в авангарді технічного прогресу і в майбутньому.