Енергетична політика

Базуючись на основних принципах компанії Viessmann, енергетична політика визначає принципи дій для всіх співробітників групи компаній Viessmann.

Енергетичні цілі

Група компаній Viessmann зобов'язується в рамках цієї енергетичної політики скоротити споживання енергії, а також зменшити викиди CO2. Все це підтверджує стратегічні енергетичні цілі. Щорічно найвища ланка управління будь-якої групи компаній визначає ці цілі відповідно до найвищих цілей групи компанії. Цілі визначаються на основі даних споживання за попередні періоди з поправкою на погоду і застосоване опалювальне обладнання, а також економічний ефект різних рішень, з урахуванням аспекту екології.

Постійне вдосконалення енергетичної ефективності

Ми прагнемо до постійного вдосконалення енергетичної ефективності. При цьому слід як мінімум дотримуватись передбачених законодавством норм.

Відповідальність

Рішення, які мають відношення до енергетики, приймаються з урахуванням аспектів відповідальності. Спостереження з життєвого циклу є завжди доцільними.

Співробітники

Для впровадження енергетичної політики необхідна співпраця всіх співробітників. Співробітників групи компаній розгорнуто інформуються щодо енергетичних питань і залучаються до програми енергетичного менеджменту.

Об'єм, ресурси

Енергетичні цілі компанії стосуються всіх відділів компанії, всіх видів діяльності і процесів.
Топ-менеджмент групи компаній Viessmann надає всі необхідні ресурси і інформацію для впровадження енергетичної політики і для досягнення стратегічних і оперативних цілей

Громадськість

Громадськість регулярно отримує інформацію про енергетичні аспекти, споживання енергії і програми енергетичного менеджменту групи компаній Viessmann.

Шкідливі викиди

Цілі по рівню шкідливих викидів група компаній Viessmann визначає спільно з енергетичними цілями. Зменшення викидів досягається завдяки підвищенню енергоефективності, збільшенню частки відновлюваних джерел енергії.

Контроль

Дотримання енергетичної політики регулярно контролюється і оцінюється вищим керівництвом групи компаній Viessmann.

Енергетичний моніторинг

Ведеться постійний контроль за споживання енергії групою компаній. Найважливіші енергетичні аспекти регулярно визначаються, перевіряються і повідомляються.