Умови використання додатка ViCare і Vitotrol Plus

Компанія Viessmann Werke GmbH & Co. KG, Аллендорф (Едер), як Виробник і Ліцензіар (далі, "Ліцензіар") надає вам, Користувачу і Ліцензіату, право на використання додатків ViCare і Vitotrol Plus (далі "Додаток") згідно цих умов використання для кінцевих користувачів (далі "Умови використання").

§ 1 Предмет і сфера застосування Умов використання

1. Предметом цих умов використання є надання права користування додатком Ліцензіара Ліцензіату з системою опалення Ліцензіата та регулювання використання функцій, пропонованих у додатку. Додаток можна використовувати як частину роботи системи опалення Viessmann Ліцензіата. Для цього система опалення має мати можливість підключення до Інтернету. Подальші технічні вимоги, відповідні системи опалення та інструкція з монтажу містяться тут. Додаток доступний для встановлення безкоштовно. Для використання потрібна реєстрація відповідно до § 5 та згода на Декларацію про захист даних для ViCare та Vitotrol Plus. Ви можете знайти декларацію про захист даних тут.

2. Додаток складається з об'єктного коду програми, який надається Ліцензіаром для завантаження та встановлення на відповідному пристрої, що використовується (через платформу, таку як iTunes або Google Play).

3. Якщо прямо не вказано інше, ці умови використання поширюються як на споживачів, так і на підприємців. Споживачем є будь-яка фізична особа, яка укладає юридичну угоду з цілями, які в значній мірі не можуть бути віднесені до їх комерційної чи незалежної професійної діяльності (§ 13 BGB). Підприємець - це фізична чи юридична особа або юридичне товариство, яке при укладенні юридичної угоди діє при здійсненні своєї комерційної чи незалежної професійної діяльності (розділ 14 (1) BGB).

§ 2 Оновлення

1. Ліцензіар надає оновлення додатку та через систему опалення оновлення для прошивки комунікаційного модулю, тобто модулю підключення до Інтернету системи опалення Ліцензіата (далі - оновлення) для гарантування безпеки додатку або для внесення змін до функцій додатку та його адаптації до поточних технічних розробок. На власний розсуд Ліцензіар може коригувати набір функцій додатку без спеціального повідомлення, але без істотного обмеження функціональності. Ліцензіар попередньо повідомляє Ліцензіата про такі коригування. Ліцензіар рекомендує завжди встановлювати оновлення негайно. Якщо оновлення не встановлено Ліцензіатом після нагадування в додатку та на електронну адресу Ліцензіата, Ліцензіар може розірвати цю угоду та видалити пов’язаний обліковий запис користувача.

2. Ліцензіат не має права надавати оновлення для розширення функцій.

3. Ліцензіат згоден з тим, що Ліцензіар завжди здійснює підтримку лише найактуальнішої версії додатку. Коли термін дії гарантії з договору на придбання опалювальної системи або модернізацію з моудем підключення до Інтернету закінчується, Ліцензіар залишає за собою право відмовитися від програми та розірвати цю угоду.

§ 3 Права на користування

1. Після реєстрації Ліцензіар надає Ліцензіату (див. § 5 про обов'язок реєстрації) неексклюзивні права на використання відповідного додатка. Права на використання надаються для використання додатку відповідно до цих умов використання для власних цілей для роботи з продуктами Viessmann.

2. Права користування надаються за таких умов:

    - Ліцензіат визнає авторство Ліцензіара та, зокрема, не змінює та не видаляє жодних позначень авторства;
    - Ліцензіат не змінює та / або не декомпілює додаток (це не впливає на повноваження Ліцензіата, що містяться у розділах 69d та 69e UrhG).

3. Оскільки Ліцензіар дозволяє Ліцензіату передавати права користування третій особі, Ліцензіат гарантує, що третя сторона також визнає ці умови використання та вступає в усі права та обов'язки, що випливають з них.

4. Деякі функції додатка вимагають підключення до системи ("бекенда") Ліцензіара через Інтернет. Viessmann гарантує доступність можливості підключення 95% в середньому за рік. Технічне обслуговування, яке оголошено принаймні за сім (7) днів наперед (максимум 5 годин на тиждень в середньому на рік), тут не враховується. Viessmann намагається здійснювати технічне обслуговування у часових періодах, коли додаток рідко використовується.

§ 4 Підтримувані кінцеві пристрої (смартфони) та підтримуване опалювальне обладнання та програмне забезпечення до нього (Hard- und Software)

1. Ліцензіар надає Ліцензіату додаток для передбаченого використання на підтримуваному для цього пристрої. Підтримувані кінцеві пристрої та мінімальні вимоги до кінцевих пристроїв ви можете знайти тут.

2. Щоб користуватися додатком, повинні дотримуватися системні та програмні вимоги, визначені ліцензіаром, які ви можете знайти тут. Програми та сервіси інших постачальників, з якими додаток має взаємодіяти, можуть використовуватися лише після схвалення Ліцензіаром. Дотримання системних вимог є виключною відповідальністю Ліцензіата. Питання щодо сумісності повинні бути надіслані Ліцензіару.

§ 5 Реєстрація

1. Для коректного використання додатку Ліцензіат зобов'язаний зареєструвати та створити обліковий запис користувача. Правильну та повну інформацію про його особу, адресу електронної пошти, можливо номер клієнта та інші дані користувача, такі як місце встановлення, необхідно вводити та оновлювати, коли вони змінюються. Крім того, він повинен повідомити Ліцензіара, якщо він більше не має права користуватися системою (наприклад, коли будинок, в якому працює система, продається новому власнику). Порушення цього зобов'язання дає право Ліцензіару обмежити доступ Ліцензіата до використання додатку.

2. Ліцензіар може заблокувати обліковий запис користувача, якщо є вказівки на те, що обліковий запис користувача було використано несанкціоновано та / або що була зроблена спроба отримати несанкціонований доступ до додатка або систем Ліцензіара з облікового запису користувача(злом). У такому випадку Ліцензіар негайно повідомить відповідного Ліцензіата на електронну адресу, що зберігається в обліковому записі користувача, і дозволить йому знову отримати доступ, створивши новий обліковий запис користувача, якщо немає фактів, які свідчать про те, що саме Ліцензіат намагався отримати несанкціонований доступ до систем Ліцензіара.

3. Ліцензіар може розірвати цей договір без попередження та видалити обліковий запис користувача, якщо бекенд Ліцензіата протягом тривалого часу (6-ти місяців) не може встановити з'єднання з системою Ліцензіата, і Ліцензіар писав про це Ліцензіату на електронну пошту, вказану в обліковому записі Ліцензіата, вказавши, що якщо не будуть вжиті заходи по усуненню проблеми протягом 8 тижнів після цього повідомлення, обліковий запис буде видалено.

§ 6. Гарантія

1. Ліцензіат відповідає за конфігурацію додатку відповідно до поточних супровідних матеріалів для систем опалення від Viessmann. Якщо ліцензіат є підприємцем, до гарантії застосовується також § 377 HGB.

2. Ліцензіар не гарантує, що функції програми відповідають вимогам Ліцензіата.

3. Повторюваність несправності додатку є необхідною умовою відповідальності за недоліки у функціях додатку. Ліцензіат повинен детально описати ці несправності. Якщо додаток, наданий Ліцензіаром, несправний, дефект буде усунений Ліцензіаром протягом розумного періоду шляхом переробки додатку за умови, що зусилля, спрямовані на переробку, знаходяться в розумних межах. Якщо виправлення не вдалося, Ліцензіат має право відмовитись від використання додатку.

4. Ліцензіат повинен підтримувати Ліцензіара у виявленні дефектів, шляхом надання знімків екрану або описів помилок.

5. Форс-мажорні обставини (включаючи страйки, зупинки та подібні обставини, якщо вони є непередбачуваними, серйозними та не з вини Ліцензіара), які суттєво ускладнюють або унеможливлюють виконання зобов'язань Ліцензіара, дають право Ліцензіару відкласти виконання зобов'язання на термін дії цих обставин та час для віднолення роботи систем.

§ 7 Відповідальність

1. Ліцензіар несе відповідальність, якщо шкода завдана навмисно або через грубу недбалість з боку Ліцензіара або його представників чи підрядників. Ліцензіар також несе необмежену відповідальність за завдання шкоди життю, тілу чи здоров'ю. Крім того, Ліцензіар несе відповідальність за гарантовані функції додатку та в межах законодавства відповідно до обов'язкових законів, зокрема закону про відповідальність за продукцію та законів про безпеку продукції.

2. Крім того, Ліцензіар несе відповідальність у випадку незначного порушення таких зобов’язань, виконання яких забезпечує в першу чергу належне виконання договору та на додержання якого договірний партнер може регулярно покладатися ("кардинальні зобов'язання"), однак лише у розмірі збитку, який зазвичай передбачається при укладенні договору. В інших випадках легкої недбалості відповідальність виключається.

3. Ліцензіар не несе відповідальності за збитки внаслідок неправильних налаштувань або використання кінцевих пристроїв, що не відповідають системним вимогам.

4. Ліцензіар не несе відповідальності за подальші витрати, які виникають під час використання додатку (зокрема, витрати через передачу даних через мобільне радіо, включаючи роумінг даних). Ця відмова від відповідальності не застосовується, якщо Ліцензіар винен у грубій необережності чи умислі.

§ 8 Надзвичайне право припинення

Ліцензіар має право розірвати цю Ліцензійну угоду з важливої причини, зокрема у випадку серйозного ігнорування цих умов використання або авторських прав на додаток.

§ 9 Заключні положення

1. Якщо окремі умови використання цієї угоди будуть або стають недійсними, вони будуть замінені положеннями, які найбільш точно відображають комерційну мету недійсних умов використання. Якщо будь-яка умова використання визнається такою, що втрачає чинність, вважається, що це не впливає на дійсність будь-якої іншої умови використання або угоди.

2. Умови використання можуть бути змінені або доповнені на розсуд Ліцензіара. У цьому випадку зареєстровані Ліцензіати будуть повідомлені у текстовій формі не менше ніж за шість тижнів до набрання чинності змін (наприклад, через електронну адресу, вказану Ліцензіатом, або за допомогою інформаційної служби продукту). Змінені або доповнені умови використання застосовуються, якщо ліцензіат не заперечує до дати набрання чинності після того, як Ліцензіар чітко повідомив його про наслідки його мовчання. Якщо Ліцензіат заперечує, Ліцензіар може розірвати цю угоду з одномісячним повідомленням після повідомлення про заперечення.

3. Застосовується законодавство Німеччини; виключним місцем юрисдикції є Франкфурт / Майн, Німеччина, якщо ліцензіат є юридичною особою або іншим суб'єктом господарювання за публічним законодавством.