Теплові насоси повітря-вода

Ці теплові насоси використовують зовнішнє повітря або вихідне повітря, як первинне джерело енергії.